Covid-19 Test in de buurt?

Published Dec 28, 20
7 min read

Alles Over Corona

De voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant is verzocht daarover dinsdag 10 maart met een advies te komen. Ook is er dindag 10 maart overleg met een grote hoeveelheid betrokken partijen over de communicatie (Coronavirus: COVID-19 - Inwoner - Gemeente Huizen). Wij zullen daar onder andere aangeven dat wij nog altijd merken dat het landelijk beleid niet in alle regio’s consequent en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Ook vragen we de overheid om burgers op te roepen terughoudend te zijn bij het doen van een beroep op de huisarts, als dat niet onmiddellijk noodzakelijk is. Dit gezien de grote hoeveelheid extra vragen en drukte in de al drukke praktijk waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.Via de GGD’en zijn huisartsen in Noord-Brabant dit weekend geïnformeerd over het beleid van social distancing, dat in ieder geval tot en met maandag wordt gecontinueerd. Dit beleid geldt ook voor huisartsen en hun medewerkers. De LHV voorziet daardoor problemen in de huisartsenpraktijk en voert intensief overleg met het RIVM en VWS over wat nodig is om de continuïteit van huisartsenzorg zoveel mogelijk te waarborgen (Het coronavirus).

Regionaal en lokaal wordt overlegd met de Hagro’s en worden maatregelen genomen zoals het scheiden van stromen patiënten op huisartsenposten en vanaf morgen indien nodig ook in huisartsenpraktijken. Ook in andere provincies zijn dergelijke crisisteams in stelling gebracht, volgens het zogeheten huisartsen rampenopvangplan (HaROP). Dat lijkt tot nu toe goed te functioneren.

Het Coronavirus: Hoe Gaan Wij Ermee Om?

Zij baseren zich op landelijke richtlijnen. In Noord-Brabant wordt momenteel geïnventariseerd welke huisartsen en -praktijkmedewerkers niet kunnen werken volgens de RIVM-adviezen. Morgenochtend wordt een compleet beeld van deze inventarisatie verwacht (Testen op het coronavirus (COVID-19) - GGD Haaglanden). Op basis daarvan wordt gekeken naar de noodzaak tot opschaling. Als de continuïteit van de huisartsenzorg (verder) onder druk komt te staan, moeten regionaal maatregelen worden getroffen -opschaling- om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg te garanderen.

Coronavirus Covid-19 In De RegioActuele Informatie Over Het Nieuwe Coronavirus Covid-19

Wanneer COVID-19 ondanks indammende maatregelen zou gaan leiden tot een (dreigende) epidemische of pandemische uitbraak, treden diverse bepalingen van de Wet publieke gezondheid en Wet veiligheidsregio’s in werking, waarin burgemeester, directeur GHOR en directeur GGD een rol hebben, volgens het regionaal crisisplan. U leest er meer in de Toolkit Uitbraak Infectieziekten (COVID-19 - Wikipedia).

Dan zullen de zowel de verspreiding van het virus als de regionale aanpak en de gevolgen voor zorgpersoneel en zorg aan de orde komen. Gisteren is het zogeheten outbreakteam ter verspreiding van het coronavirus -waarbij LHV en NHG aanwezig waren- bijeen geweest. Belangrijke vragen waren de noodzaak tot opschaling en de richtlijnen voor medewerkers in de zorg.

Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19. Dit bericht heeft gisteravond geleid tot veel vragen bij de huisartsenposten in de regio. Helaas was de communicatie hierover niet met de huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen) afgestemd, wij hebben betrokken partijen laten weten dat wij uiteraard dergelijke verrassingen willen voorkomen - Alles over het coronavirus - Gemeente Lansingerland.

Vragen En Antwoorden Coronavirus

Vragen Over Corona En PolitiewerkInformatie Over Het Coronavirus Covid-19

In heel Nederland zijn sinds afgelopen week huisartsencrisisteams actief en deze houden de situatie nauwlettend in de gaten. Voor het huisartsencrisisteam in Noord- Brabant was het gisteravond alle hens aan dek. Het RIVM heeft gisteren ook het advies voor de inzet van zorgprofessionals tijdens uitbraak en het protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt aangepast. Informatie Coronavirus (COVID-19) - Nieuwsbericht ....

LHV en NHG zijn maandag weer bij dit overleg aanwezig, waar wij ook zullen aandringen op voortgang van de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal. Er wordt inmiddels wel geïnventariseerd aan zowel de aanbod- als de vraagzijde, maar dat heeft nog niet geleid tot een landelijk overzicht en duidelijk proces. Tot nu toe lijkt het nog net te passen en worden regionaal oplossingen gevonden - Het coronavirus: hoe gaan wij ermee om?.

Wij nemen die mee in onze overleggen. Om te voorkomen dat er onbedoeld ruis of onrust ontstaat hebben wij hen gevraagd in de media die zij gebruiken te verwijzen naar de berichtgeving van RIVM, GGD, NHG en voor patiënten op Thuisarts. nl. U mag er vanuit gaan die altijd actueel is.

Wij verwachten maandag na het afstemmingsoverleg weer nieuwe informatie te kunnen geven. Wij monitoren ook dit weekend de voortgang en staan continu in contact met RIVM en GGD-GHOR. Mocht het nodig zijn dan zullen wij dit informatieoverzicht updaten. Tijdens het Tweede Kamer-debat vandaag over het coronavirus was er gelukkig veel aandacht voor het (dreigende) tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de werklast van huisartsen, mede nadat de LHV vooraf bij verschillende fracties voor de noodzaak van landelijke coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen had gepleit.

Faq Corona - Meest Gestelde Vragen Over Het Coronavirus

Een verdeelsysteem moet voorkomen dat grote doorlopende bestellingen van ziekenhuizen op de ene plek leiden tot magazijnvoorraden, terwijl elders in het land zorgverleners mogelijk niet meer aan mondkapjes kunnen komen - Alles over het coronavirus COVID-19. GGD GHOR Nederland laat vandaag weten: Bent u huisarts en op zoek naar PBM ten behoeve van de bestrijding van en de zorg rond het coronavirus? Neem dan contact op met uw lokale GGD.

Er wordt bijzonder veel gebruik gemaakt van het landelijke publieksnummer van het RIVM 0800 – 1351. Dit nummer is nu tot 20. 00 uur bereikbaar. De LHV heeft -mede namens InEen- gevraagd om langere openingstijden van dit publieksnummer zodat dit de druk op de huisartsenposten kan verlichten. Tijdens het debat benadrukten ook de kamerleden dat huisartsen niet overbelast moeten raken en hun werk kunnen blijven doen en dat daarom een ruime beschikbaarheid van het 0800-nummer nodig is.

Daarbij brengen wij ook de voorbereiding en veiligheid van zorgprofessionals en hoe te handelen als meer professionals zelf besmet raken onder de aandacht. Wij raden u aan de landelijke berichtgeving hierover via RIVM en GGD goed te volgen. De LHV heeft grote zorgen over de voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen en mogelijk zelfs andere materialen die in de huisartsenpraktijk noodzakelijk zijn.

Ook komt er een voorstel om de beschermmiddelen waar mogelijk beter te verdelen. Ook in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op donderdag 5 maart 2020 heeft de LHV de noodzaak van landelijke coördinatie van voldoende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. Wij ontvangen signalen dat niet alle waarnemend huisartsen de berichten van de regionale GGD ontvangen.

Coronavirus En Covid-19 Bij Dieren

De LHV heeft ook naar aanleiding van vragen van huisartsen het RIVM op een aantal punten om verduidelijking gevraagd, en het RIVM laat weten: Het RIVM volgt hiermee de richtlijnen van de WHO. In het NHG dossier coronavirus (onder het kopje Handelen bij klinische beoordeling) vindt u het aangescherpte advies.

U wordt geadviseerd goed op het juiste gebruik van de beschermingsmiddelen te letten. Voor reizen en bijeenkomsten van huisartsen gelden dezelfde adviezen als voor burgers. Er is volgens het RIVM nu geen reden voor een negatief advies aan huisartsen voor het bezoeken van evenementen. Een werkgroep bestaande uit artsen-microbiologen, artsen infectieziekten en infectiepreventie-medewerkers buigt zich momenteel over arboadviezen.

In de huisartsenpraktijk geldt hetzelfde beleid als bij andere meldingsplichtige A-infectieziekten, dit gebeurt in afstemming met de regionale GGD. Normaliter is de uitslag uit het laboratorium dezelfde dag nog terug bij de regionale GGD (die de bemonstering uitvoert). Wij wijzen u graag op de nieuwe e-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk, deze is vanaf nu gratis voor LHV-leden.

Dit advies baseert zich op de huidige kennis van de verspreiding van het virus (via druppels en (in)direct contact): een FFP1-masker biedt voldoende bescherming voor zorgverleners die patiënten met COVID-19 moeten verzorgen. Uitzondering hierop zijn handelingen waar veel aerosolen kunnen ontstaan (zoals op de IC of bij bemonstering): hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd (Belangrijke informatie coronavirus COVID-19).

More from Dieet

Navigation

Home

Latest Posts

Droog Trainen! Hoe Krijg Je Een Droog Lichaam?

Published Oct 20, 21
7 min read

Dailyvita Review

Published Oct 14, 21
6 min read